Instruire şi formare profesională

Compania FRIGO Consult Tehnic AB poate oferi cursuri de instruire şi de formare profesională tuturor producătorilor, antreprenorilor, proiectanţilor, conducătorilor de lucrări şi utilizatorilor.

Mai mult de atât, compania FRIGO Consult Tehnic AB asigură cursuri de pregătire cu privire la domenii în care aceasta deţine cunoştinţe de specialitate şi anume:

  • Probe de ulei şi analiza acestora;
  • Fisuri provocate de lichid în vaporizatoare, conducte şi ventile. De ce apar şi ce putem face pentru a împiedica acest lucru?
  • Instalaţiile frigorifice industriale cu CO2;
  • Poluarea apei din sistemele frigorifice, consecinţele şi măsurile luate în această privinţă.( NH3, CO2 şi agenţi frigorifici sintetici)
  • Probleme legate de contaminarea sistemului. Ce se poate întâmpla, ce s-a observat, ce se poate face pentru a evita acest lucru şi ce putem face în cazul în care ne confruntăm cu această problemă?
  • Optimizarea instalaţiilor de congelare, sporirea calităţii produselor, a eficienţei procesului de congelare şi decongelare, a coeficientului de performanţă şi obţinerea unor economii substanţiale.
  • Statiile de ventile, eficiente şi rentabile, îmbunătăţite în vederea obţinerii unui proces de congelare eficient şi a economiilor de energie. Optimizarea sistemului în vederea economisirii energiei.
  • Reducerea consumului de ulei la compresoare. Cum putem obţine acest lucru în cazul instalaţiilor existente?
  • Cum să proiectăm o instalaţie cu NH3 care să nu necesite aproape de loc servicii de întreţinere, care să aibă atât un sistem automatizat de retur pentru ulei cât şi sisteme de purificare a uleiului în cazul existenţei umezelii?

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi.

Contactați-ne


© 2022 AB Tehnic Profesional Design: Live Design